An Tường Service gửi đến quý cư dân hình ảnh chăm sóc cây xanh cảnh quan, vệ sinh nhà khu nhà phố vườn Lộc An Airhomes ngày 11/03/2024

1. Căn AH24

Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (trước – sau)

Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau)

Tưới nước giếng trời

Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

Quét lau sạch sàn, bên trong nhà, hành lang

Lau dọn nội thất trong nhà bằng khăn sạch

Vệ sinh 2 toilet trong nhà

2. Căn AH22 + AH23

Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau)

Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau)

Tưới nước giếng trời

Quét lau sạch sàn, bên trong nhà, hành lang

Lau dọn nội thất trong nhà bằng khăn sạch

Vệ sinh 2 toilet trong nhà

3. Căn AH15

Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau)

Tưới nước giếng trời

Quét lau sạch sàn bên trong nhà (cột tất cả các rèm lên quét kỹ)

Lau dọn nội thất trong nhà bằng khăn sạch

Vệ sinh 2 toilet trong nhà

4. Căn AH18 + AH19

Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau, giếng trời)

Quét lau sạch sàn bên trong nhà

Lau dọn nội thất trong nhà bằng khăn sạch

Vệ sinh 2 toilet trong nhà

5. Căn AH10

Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

Tưới nước giếng trời

Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau)

Quét lau sạch sàn bên trong nhà (cột tất cả các rèm lên quét kỹ)

Vệ sinh 2 toilet trong nhà

6. Căn AH11

Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau)

7. Căn AH12

Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

Tưới nước giếng trời

Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau)

Quét lau sạch sàn bên trong nhà (cột tất cả các rèm lên quét kỹ)

Vệ sinh 2 toilet trong nhà

8. Căn AH13

Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

Tưới nước giếng trời

Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau)

9. Đường nội bộ

Quét lối đi từ đầu đường tới cuối đường, dọn sạch rác, lá cây rụng

Tưới cây (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)

Nhổ cỏ dại (khu vực bảng hiệu + lối đi)

Cắt tỉa hoa khô héo (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)