An Tường Service gửi đến quý cư dân hình ảnh chăm sóc cây xanh cảnh quan, vệ sinh nhà khu nhà phố vườn Lộc An Airhomes ngày 12/06/2023

1. Nhà phố vườn LAAH CĂN 24

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

[icon name=”check” prefix=”fas”] Kiểm tra và cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

2. Nhà phố vườn LAAH CĂN 10

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

[icon name=”check” prefix=”fas”] Kiểm tra và cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

3. Nhà phố vườn LAAH CĂN 22 – CĂN 23

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

[icon name=”check” prefix=”fas”] Kiểm tra và cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

4. Nhà phố vườn LAAH CĂN 12

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau)

5. Nhà phố vườn LAAH CĂN 18 – CĂN 19

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

6. Nhà phố vườn LAAH CĂN 13

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

7. Đường nội bộ

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét lối đi từ đầu đường tới cuối đường, dọn sạch rác, lá cây rụng

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)

[icon name=”check” prefix=”fas”]  Cắt tìa cành héo (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại (khu vực tiện ích + lối đi)