An Tường Service gửi đến quý cư dân hình ảnh chăm sóc cây xanh cảnh quan, vệ sinh nhà khu nhà phố vườn Lộc An Airhomes ngày 14/07/2023

1. CĂN AH24

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (trước – sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét lau sạch sàn bên trong và hành lang bên ngoài nhà

[icon name=”check” prefix=”fas”] Lau dọn nội thất trong nhà

[icon name=”check” prefix=”fas”] Vệ sinh 2 toilet trong nhà

[icon name=”check” prefix=”fas”] Lau các cửa kính trong nhà

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Làm cỏ sân vườn

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Kiểm tra và cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng

2. CĂN AH10

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (trước – sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Làm cỏ sân vườn

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Kiểm tra và cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng

3. CĂN AH22 + AH23

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (trước – sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Làm cỏ sân vườn

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Kiểm tra và cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng

4. CĂN AH15

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (trước – sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Làm cỏ sân vườn

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Kiểm tra và cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng

5. Đường nội bộ

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét lối đi từ đầu đường tới cuối đường, dọn sạch rác, lá cây rụng

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại (khu vực tiện ích + lối đi)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Cắt tỉa cành héo (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)