An Tường Service gửi đến quý cư dân hình ảnh chăm sóc cây xanh cảnh quan, vệ sinh nhà khu nhà phố vườn Lộc An Airhomes ngày 19/09/2023

1. Căn AH24

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (trước – sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Quét lau sạch sàn, bên trong nhà, hành lang

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Lau dọn nội thất trong nhà bằng khăn sạch

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Vệ sinh 2 toilet trong nhà

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Lau các cửa kính trong nhà, quét mạng nhện (định kỳ 2 tuần/1 lần)

2. Căn AH23

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau, giếng trời)

3. Căn AH10

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau, giếng trời)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Quét lau sạch sàn bên trong nhà (cột tất cả các rèm lên quét kỹ)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Vệ sinh 2 toilet trong nhà

4. Căn AH12

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau, giếng trời)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Quét lau sạch sàn bên trong nhà (cột tất cả các rèm lên quét kỹ)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Vệ sinh 2 toilet trong nhà

5. Căn AH15

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau, giếng trời)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Quét lau sạch sàn bên trong nhà (cột tất cả các rèm lên quét kỹ)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Lau dọn nội thất trong nhà bằng khăn sạch

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Vệ sinh 2 toilet trong nhà

6. Căn AH18 + AH19

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn lá cây rụng ở sân (trước nhà và sân sau)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại, cắt cành héo (trước nhà, sân sau, giếng trời)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước nhà, sân sau, giếng trời)

7. Đường nội bộ

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét lối đi từ đầu đường tới cuối đường, dọn sạch rác, lá cây rụng

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Tưới cây (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại (khu vực bảng hiệu + lối đi)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Cắt tỉa hoa khô héo (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)