An Tường Service gửi đến quý cư dân hình ảnh chăm sóc cây xanh cảnh quan, vệ sinh nhà khu nhà phố vườn Lộc An Airhomes ngày 20/06/2023

1. Nhà phố vườn CĂN AH24

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (trước – sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

[icon name=”check” prefix=”fas”] Kiểm tra và cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

2. Nhà phố vườn CĂN AH10

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Kiểm tra và cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

3. Nhà phố vườn CĂN AH22 + AH23

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (trước – sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

4. Đường nội bộ

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét lối đi từ đầu đường tới cuối đường, dọn sạch rác, lá cây rụng

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Cắt tỉa cành héo (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại (khu vực tiện ích + lối đi)