An Tường Service gửi đến quý cư dân những hình ảnh chăm sóc cây xanh cảnh quan, vệ sinh nhà… khu nhà phố vườn Lộc An Airhomes ngày 08/06/2023

1. Nhà phố vườn LAAH10

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

[icon name=”check” prefix=”fas”]  Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”]  Kiểm tra và cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

[icon name=”check” prefix=”fas”]  [Làm thứ 4] Quét lau sạch sàn bên trong và hành lang bên ngoài nhà

[icon name=”check” prefix=”fas”] [Làm thứ 4] Lau dọn nội thất trong nhà

[icon name=”check” prefix=”fas”]  [Làm thứ 4] Vệ sinh 2 toilet trong nhà

[icon name=”check” prefix=”fas”]  [Làm thứ 4] Lau các cửa kính trong nhà

2. Nhà phố vườn LAAH15

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

3. Nhà phố vườn LAAH18

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn – tưới đậm, nhiều nước

4. Nhà phố vườn LAAH22

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn – tưới đậm, nhiều nước

5. Nhà phố vườn LAAH23

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn – tưới đậm, nhiều nước

6. Nhà phố vườn LAAH24

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước toàn bộ sân vườn (trước – sau) + giếng trời bên trong nhà – tưới đậm, nhiều nước

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Kiểm tra và cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

[icon name=”check” prefix=”fas”]  [Làm thứ 6] Quét lau sạch sàn bên trong và hành lang bên ngoài nhà

[icon name=”check” prefix=”fas”]  [Làm thứ 6] Lau dọn nội thất trong nhà

[icon name=”check” prefix=”fas”]  [Làm thứ 6] Vệ sinh 2 toilet trong nhà

[icon name=”check” prefix=”fas”]  [Làm thứ 6] Lau các cửa kính trong nhà

6. Khu tiện ích – Lối đi

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét lối đi từ đầu đường tới cuối đường, dọn sạch rác, lá cây rụng

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại (khu vực tiện ích + lối đi)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Cắt tìa cành héo (khu vực tiện ích + cây ngay trước cổng nhà khách)