An Tường Service gửi đến quý cư dân những hình ảnh chăm sóc cây xanh cảnh quan, vệ sinh nhà… khu nhà vườn Lộc An Sandy Homes ngày 22/02/2024.

1. Căn Cá Bá Tước

Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước + sân sau)

Nhổ cỏ dại, cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng(sân trước + sân sau)

Tưới cây sân vườn trước và sau

Dọn vệ sinh hồ bơi

Dọn dẹp vệ sinh bên trong nhà

2. Căn Hải Âu

Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước + sân sau)

Tưới cây sân vườn trước và sau

Nhổ cỏ dại, cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng(sân trước + sân sau)

3. Căn Hồng Hạc

Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước + sân sau)

Tưới cây sân vườn trước và sau

Nhổ cỏ dại, cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng(sân trước + sân sau)

4. Căn Cừu Biển

Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước + sân sau)

Tưới cây sân vườn trước và sau

Nhổ cỏ dại, cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng(sân trước + sân sau)

5. Căn Bút Biển

Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước + sân sau)

Tưới cây sân vườn trước và sau

Dọn vệ sinh hồ bơi (vớt lá cây)

Nhổ cỏ dại, cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng(sân trước + sân sau)

6. Căn Nhạn Biển

Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước + sân sau)

Tưới cây sân vườn trước và sau

Nhổ cỏ dại, cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng(sân trước + sân sau)

7. Căn Cá Mặt Trăng

Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước + sân sau)

Tưới cây sân vườn trước và sau

Nhổ cỏ dại, cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng(sân trước + sân sau)

Tưới nước giếng trời bên trong nhà

Dọn dẹp vệ sinh bên trong nhà

8. Căn San Hô

Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước + sân sau)

Tưới cây sân vườn trước và sau

Nhổ cỏ dại, cắt tỉa cành héo, lá héo, lá vàng (sân trước + sân sau)

Vệ sinh hồ bơi

Dọn dẹp vệ sinh bên trong nhà

9. Club house, tiện ích, hồ bơi

Quét dọn sạch rác và lá cây rụng trong và ngoài clubhouse + sân trước và sau

Cắt tỉa cây héo, hoa héo khu vực xung quanh club house

Tưới cây (khu vực sân vườn trước – sau + mấy chậu cây)

Cọ rửa toilet sạch sẽ bằng nước tẩy Vim, kiểm tra giấy vệ sinh, thay bao rác

Cọ rửa Lavabo, lau gương soi, kiểm tra xà phòng rửa tay

Nhổ cỏ dại ở khu vực quanh hồ bơi

Cắt tỉa cành héo, hoa héo ở khu vực quanh hồ bơi

Chạy lọc hồ bơi

Lau dọn thành hồ bơi, vớt lá cây rụng xuống hồ

Tưới cây xung quanh khu hồ bơi

10. Đường nội bộ, cổng chào

Quét dọn lối đi từ cổng tới cuối đường (dọn sạch rác, lá cây rụng) – giai đoạn 1 + gia đoạn 2

Tưới cây (khu tiểu cảnh cổng chào và 2 bên đường nội bộ)

Cắt tỉa cành héo 2 bên đường nội bộ

Nhổ cỏ dại 2 bên đường, khu vực tiểu cánh phía trước cổng chào

Xịt thuốc rầy hàng rào