An Tường Service gửi đến quý cư dân những hình ảnh chăm sóc cây xanh cảnh quan, vệ sinh nhà… khu nhà vườn Lộc An Sandy Homes ngày 12/06/2023.

1. Nhà vườn LASH căn Hải Âu

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Kiểm tra cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây sân vườn trước và sau

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

2. Nhà vườn LASH căn Hồng Hạc

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây sân vườn trước và sau

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Kiểm tra cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

3. Nhà vườn LASH căn Bút Biển

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây sân vườn trước và sau

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Kiểm tra cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

4. Nhà vườn LASH căn Cừu Biển

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây sân vườn trước và sau

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Kiểm tra cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

5. Đường nội bộ, cổng chào

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét dọn lối đi từ cổng tới cuối đường (dọn sạch rác, lá cây rụng) – giai đoạn 1 + gia đoạn 2

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây (khu tiểu cảnh cổng chào và 2 bên đường nội bộ)

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Cắt tỉa cành héo 2 bên đường nội bộ

[icon name=”solid” prefix=”fa-x”] Nhổ cỏ dại khu vực tiểu cánh phía trước cổng chào

6. Clubb house, tiện ích, hồ bơi

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét dọn sạch rác và lá cây rụng trong và ngoài clup house + sân trước và sau

[icon name=”check” prefix=”fas”] Cắt tỉa cây héo, hoa héo khu vực xung quanh club house

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây (khu vực sân vườn trước – sau + mấy chậu cây)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Cọ rửa toilet sạch sẽ bằng nước tẩy Vim, kiểm tra giấy vệ sinh, thay bao rác

[icon name=”check” prefix=”fas”] Cọ rửa Lavabo, lau gương soi, kiểm tra xà phòng rửa tay

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại ở khu vực quanh hồ bơi

[icon name=”check” prefix=”fas”] Cắt tỉa cành héo, hoa héo ở khu vực quanh hồ bơi

[icon name=”check” prefix=”fas”] Chạy lọc, lau dọn thành hồ bơi, vớt lá cây rụng xuống hồ

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây xung quanh khu hồ bơi