An Tường Service gửi đến quý cư dân những hình ảnh chăm sóc cây xanh cảnh quan, vệ sinh nhà… khu nhà vườn Lộc An Sandy Homes ngày 08/06/2023.

1. Nhà vườn LASH căn Mặt Trăng

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Kiểm tra cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước giếng trời bên trong nhà, tưới cây sân vườn trước và sau

2. Nhà vườn LASH căn Bá Tước

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét và dọn sạch lá cây rụng ở sân trước nhà và sân vườn (sân trước và sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Kiểm tra cắt tìa cành héo, lá héo, lá vàng

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại (sân trước + sân sau)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới nước giếng trời bên trong nhà, tưới cây sân vườn trước và sau

[icon name=”check” prefix=”fas”] Chạy lọc hồ bơi, vớt lá cây rụng xuống hồ

2. Clubhouse – Tiện ích – Hồ bơi – Đường nội bộ

[icon name=”check” prefix=”fas”] Quét dọn lối đi từ cổng tới cuối đường (dọn sạch rác, lá cây rụng) – giai đoạn 1 + gia đoạn 2

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại khu vực tiểu cánh phía trước cổng chào

[icon name=”check” prefix=”fas”] Cắt tỉa cành héo 2 bên đường nội bộ

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây (khu tiểu cảnh cổng chào và 2 bên đường nội bộ)

[icon name=”check” prefix=”fas”] Nhổ cỏ dại ở khu vực quanh hồ bơi

[icon name=”check” prefix=”fas”] Cắt tỉa cành héo, hoa héo ở khu vực quanh hồ bơi

[icon name=”check” prefix=”fas”] Chạy lọc, lau dọn thành hồ bơi, vớt lá cây rụng xuống hồ

[icon name=”check” prefix=”fas”] Tưới cây xung quanh khu hồ bơi